متهم شدن سربازان استرالیایی به کشتار ۳۹ شهروند بی‌گناه افغان

استرالیا در گزارشی می‌گوید که ۲۵ سرباز فعلی و سابق این کشور متهم به کشتار ۳۹ شهروند بی‌دفاع افغان هستند و به دادستانی معرفی خواهند شد.

ادامه مطلب