وضعیت دانشگاه؛ غیبت دولت و سربازگیری داعش

تصور کنید در کشوری که خود از جنگ و برادرکشی رنج می‌برد، نشر و ترجمه آثار چنین چهره‌ها اگر سیاست ملانصرالدینی و رفتار کمیک – تراژیک نیست، چیست

ادامه مطلب