کنفرانس استانبول، محور دیدار نماینده ملل متحد با رییس جمهور غنی

نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با رییس جمهور غنی در رابطه به کنفرانس استانبول بحث و تبادل نظر کرد

ادامه مطلب

نقش سازمان ملل در روند صلح؛ اتمر با رییس یوناما دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشور در دیدار با نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان پیرامون روند صلح و نقش سازنده ملل متحد در این روند تبادل نظر کرد

ادامه مطلب