سفر خلیلزاد به منطقه و دیدار با مقامات ترکیه

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان سفر تازه‌ای را برای جلب حمایت بین‌المللی به منطقه آغاز کرده و با مقامات ترکیه در مورد روند صلح بحث و تبادل نظر کرده است.

ادامه مطلب