سفر عبدالله به ایران؛ تهران پادزهر بازی‌های پنهانی دوحه است

با توجه به بازی خطرناک مثلث امریکا-طالبان- پاکستان، دولت افغانستان به متحدانی نیاز دارد که حرف و عمل شان یکی باشد و در بازی صلح پشت کابل را خالی نکنند

ادامه مطلب