تقویت همکاری‌های دفاعی؛ سفیر کشور با فرمانده ارتش هند دیدار کرد

سفیر افغانستان مقیم دهلی نو در دیدار با فرمانده ارتش هند در رابطه به روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های دفاعی رایزنی کرد

ادامه مطلب