وزارت خارجه:

سفیر افغانستان را آی اس آی احضار کرده است

وزارت خارجه کشور در خبرنامه‌ای گفته است که سفیر کشور در پاکستان از سوی آی اس آی (سازمان استخبارات نظامی پاکستان) احضار شده است

ادامه مطلب