سفیر و دیپلمات‌های کشور از پاکستان فراخوانده شدند

خبرگزاری دید: به دنبال آن که دختر سفیر کشور در پایتخت پاکستان ربوده و شکنجه شد، دولت افغانستان سفیر و کلیه دیپلمات‌ها را از پاکستان به کشور فراخوانده است

ادامه مطلب
وزارت خارجه:

سفیر افغانستان را آی اس آی احضار کرده است

وزارت خارجه کشور در خبرنامه‌ای گفته است که سفیر کشور در پاکستان از سوی آی اس آی (سازمان استخبارات نظامی پاکستان) احضار شده است

ادامه مطلب