سفیر چین در کابل:

چین در برابر گروه‌های هراس‌افکن بی‌تفاوت نخواهد بود

سفیر چین در افغانستان گفته است که در برابر فعالیت گروه‌های هراس‌افکن در منطقه که امنیت داخلی چین را تهدید می‌کند، بی‌تفاوت نخواهد بود

ادامه مطلب