رایزنی سفیر یونان با جنرال باجوا در مورد افغانستان

خبرگزاری دید: سفیر یونان در پاکستان در دیدار تودیعی با رییس ستاد ارتش پاکستان پیرامون وضعیت افغانستان و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف تبادل نظر کرد.

ادامه مطلب