وزارت خارجه:

پاکستان در قضیه‌ اختطاف سلسله علی‌خیل معلومات کامل ارایه نکرده است

وزارت امور خارجه‌ کشور می‌گوید که مقام‌های پاکستانی بعضی معلومات و یافته‌ها را در پیوند به قضیه اختطاف سلسله علی‌خیل با جانب افغانستان در میان گذاشته است

ادامه مطلب

هیئتی از کابل برای بررسی پرونده ربوده شدن دختر سفیر کشور، روانه پاکستان شد

خبرگزاری دید: وزارت امور خارجه از سفر هیئتی به منظور بررسی پرونده ربوده شدن سلسله علی‌خیل دختر سفیر افغانستان در پاکستان، به این کشور خبرداد

ادامه مطلب

پاکستان: دختر سفیر افغانستان ربوده نشده بود

وزیر امور خارجه پاکستان ادعای ربوده‌شدن دختر سفیر افغانستان را در اسلام‌آباد رد کرده و می‌گوید این رویداد بخشی از توطئه جهانی علیه کشورش است

ادامه مطلب

سفیر و دیپلمات‌های کشور از پاکستان فراخوانده شدند

خبرگزاری دید: به دنبال آن که دختر سفیر کشور در پایتخت پاکستان ربوده و شکنجه شد، دولت افغانستان سفیر و کلیه دیپلمات‌ها را از پاکستان به کشور فراخوانده است

ادامه مطلب

شکنجه‌شدن دختر سفیر در پاکستان؛ یک راننده تاکسی ردیابی شد

پس از ربوده‌شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان، وزارت امور داخله این کشور گفته است که یکی از دو راننده تاکسی را ردیابی کرده و با وی در تماس است

ادامه مطلب

دختر سفیر افغانستان در پاکستان ربوده و شکنجه شده است

دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد هنگام بازگشت به خانه از سوی افراد نامعلوم ربوده و شکنجه شده است. اما گفته شده که او اکنون رها شده و در شفاخانه زیر مراقبت پزشکی قرار دارد

ادامه مطلب