سلمان خان آزاد شد

سلمان خان هنرپیشه مشهور و سرشناس بالیوود پس از سپری‌کردن دو شب زندان، به قید ضمانت آزاد شد

ادامه مطلب