رییس جدید صحت‌عامه سمنگان معرفی شد

داکتر میر آغا عصمتی، که جدیداً به عنوان رییس صحت عامه سمنگان تعیین شده است، به مسئولان این ولایت معرفی شد

ادامه مطلب