جنگ نیابتی و سناریوهای احتمالی روند صلح

از نظر پاکستان، افغانستان به زمین بازی هند تبدیل شده و طالبان تنها نیرویی است که می‌تواند منافع پاکستان را تأمین کند. در نتیجه، روند صلح افغانستان دارای یک بعد پیچیده‌ منطقه‌ای نیز است

ادامه مطلب

روند صلح و دو سناریوی احتمالی؛ هیئت طالبان هیچ توافقی را تضمین نمی‌تواند

نبیل خاطرنشان می‌کند: « مذاکره‌کنندگان طالبان مستقر در دوحه از فرماندهان در میدان‌ نبرد و رهبران نظامی طالبان جدا شده‌اند. بنابراین بسیار بعید است که این مذاکره کنندگان بتوانند به تعهد طولانی‌مدت برای کاهش چشم‌گیر خشونت یا حفظ آتش‌بس عمل کنند»

ادامه مطلب