سنت اگزوپری؛ نویسنده‌ای که بیشتر خلبان بود

اگزوپری را غالبا به‌عنوان نویسنده و بیشتر خالق داستان «شازده کوچولو» می‌شناسند، اما او خلبانی شجاع و ماجراجو نیز بود که سفر‌های دور و دراز و گاه عجیب‌و غریب خود را دستمایه نوشتن رمان و داستان‌های شاعرانه می‌کرد

ادامه مطلب