معاون وزیر خارجه ایران:

سند همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان به زودی آماده امضا خواهد شد

دور پنجم مذاکرات هیئت‌های افغانستان و ایران در پیوند به سند جامعه همکاری‌های راهبردی دو کشور روز گذشته در تهران آغاز شده و ادامه دارد.

ادامه مطلب