نخستین روز هفته در کابل با سه انفجار آغاز شد

نخستین روز هفته در کابل با سه انفجار در نواحی مختلف شهر کابل آغاز شد. گفته شده که در اثر این انفجارها دو پولیس کشته شده و یک غیر نظامی زخم برداشته است.

ادامه مطلب