محقق:

طالبان به ما سه پیام دادند، هرسه را رد کردیم

محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می‌گوید که از سوی طالبان سه پیام دریافت کرده، ولی سه پیام را رده نموده است. او افزوده که طالبان از جامعه تشیع افغانستان، بیعت یا معیت یا بی‌طرفی خواسته است

ادامه مطلب