سیاست‌های ترامپ کاخ سفید را در سردرگمی قرار داده است

واشنگتن‌پُست در یک گزارش خود نوشته است که دونالد ترامپ پس از این که رییس جمهور شد، شماره تیلفون شخصی خود را به رهبران جهان داده است که حتی مقامات بلندپایه در کاخ سفید از آن اطلاعی ندارند

ادامه مطلب