یک عالم دینی در سیدخیل پروان ترور شد

خبرگزاری دید: مولوی سیف‌الله صافی عالم دینی و رییس شورای آموزگاران ولسوالی سیدخیل پروان از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد

ادامه مطلب