محمودی:

بدون همراهی منطقه، روند صلح نا موفق خواهد بود/ امریکا در تلاش کشیدن پای خود از روند صلح است

سید علی‌رضا محمودی از چهره‌های سیاسی کشور می‌گوید که نامه آنتونی بلینکن به نحوی نشان دهنده تلاش امریکا برای دادن نقش بیشتر به کشورهای منطقه و ملل متحد در روند صلح افغانستان، کشیدن پای خود از این قضیه است

ادامه مطلب