سید علی‌رضا محمودی:

هیئت مذاکره کننده دولت باید به مردم از جریان مذاکرات آگاهی دهد

سید علی‌رضا محمودی رییس مجمع ملی مردم افغانستان، عدم اطلاع‌رسانی دقیق را ضعف هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای گفت‌وگوهای میان‌افغانی خوانده و می‌گوید، مردم را در خلاء اطلاعات قرار دادن، از اعتبار دولت می‌کاهد.

ادامه مطلب