محمودی: غنی شعار می‌دهد عمل نمی‌کند!

رییس مجمع ملی مردم افغانستان، در واکنش به حوادث خونین چند روز گذشته در کشور در صحبت با طلوع نیوز می‏‌گوید: رییس‏ جمهور غنی، در برابر رویدادهای خونین در کشور تنها شعار می‌دهد و به آنچه می‌گوید، عمل نمی‌کند

ادامه مطلب