خواست اطلاعات و فرهنگ از شهرداری: سینمای پارک را تخریب نکنید

وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور سینمای پارک را یکی از میراث‌های مهم فرهگی، هنری و تاریخی خوانده و از شهرداری کابل خواسته است که در باره تخریب این میراث مهم فرهنگی شکیبایی کند.

ادامه مطلب

صالح: به جای سینمای پارک مرکز فرهنگی ساخته می‌شود

کار تخریب ساختمان سینمای پارک واقع در شهر نو کابل امروز عملاً از سوی شهرداری کابل آغاز شد. این سینما در دوره شاهی ساخته شده و بیشتر آثار سینمایی خانوادگی را نمایش می‌داد.

ادامه مطلب