سیگار: قلمرو طالبان گسترش یافته است

سیگار(بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان) در تازه‎ترین گزارشش نوشته است که مناطق تحت کنترول طالبان در کشور بیشتر شده و ظرف ۶ ماه گذشته، از ۱۱ درصد به ۱۳ درصد افزایش یافته است

ادامه مطلب