سیگار: نیروهای امنیتی افغانستان حقوق بشر را نقض کرده‌اند

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نیروهای امنیتی کشور را متهم به نقض حقوق بشر می‌کند

ادامه مطلب