فوری

انفجار در شرق کابل

لحظاتی پیش انفجاری در منطقه «شاه شهید» مربوط حوزه هشتم امنیتی پولیس کابل رخ داده است.

ادامه مطلب