در تجلیل از هفته رسانه‌های اجتماعی در بلخ مطرح شد:

«بیایید صفحات اجتماعی را صفحات همدلی بسازیم»

شرکت‌کنندگان در برنامه تجلیل از هفته رسانه‌های اجتماعی می‌گویند: استفاده ناآگاهانه و نادرست از این رسانه‌ها سبب ایجاد نفاق و تفرقه میان مردم می‌شود

ادامه مطلب