سعد الحریری با شبکه المستقبل مصاحبه می‌کند

سعد حریری که پیشتر از نخست‌وزیری لبنان استعفا کرده بود قرار است امشب ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کابل با شبکه المستقبل در مورد نحوه استعفایش گفت‌وگو داشته باشد

ادامه مطلب