اپلیکیشن محافظ لپ‌تاپ ساخته شد

ادوارد اسنودن اپلیکیشنی ساخته که روی یک موبایل ارزان نصب می‌شود. این دستگاه به کاربر خود هشدار می‌دهد در نبود او کسی لپ‌تاپش را دستکاری کرده یا وارد اتاق او شده است

ادامه مطلب