آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۳۵- رضا محمدی – شاعر
شکل شعر او که ترکیبی از روایت مدرن سینمایی و سبک هندی مانند کابل است، شعر او را متفاوت و ممتاز کرد. دو شعری که او برای عاشورا سروده هم با همین فرم و روایت مدرن است

ادامه مطلب