غزل همزبانی؛ آنچه ما را با هم وصل کرده شعر است

شعر هویت جهانی ما است. در جهان ما را با مولانا، سعدی، حافظ و دیگر بزرگان می‌شناسند. هیچ ژانری نمی‌تواند جای شعر را در ادبیات فارسی بگیرد.

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۳۱- رضا محمدی- شاعر
شعر علی‌رضا قزوه به مناسبت ماه محرم، یکی از زیباترین قصاید امروزی است که با ردیف مشکل دست، وصف دلاوری و عیاری ابوالفضل عباس را روایت کرده است

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش سیزدهم- رضا محمدی- شاعر
شعر سلمان اما، بیش از مدح، وصف حال و کرامت شهدای کربلا و خاک خون آلود کربلاست، همان طور که درباره دلایل منقبت خود و کرامت امام و پدرش که باب علم(دروازه دانش شهری که رسول باشد) و جایگاه آنان نیز به زیباترین شکلی، شرح داده است

ادامه مطلب