والی هرات:

هیئتی برای فروش گرده توظیف شد/ شفاخانه‌های عامل به دادستانی معرفی می‌شوند

پس از نشر گزارش‌هایی مبنی بر فروش گرده کودکان در برخی روستاهای هرات و بادغیس، سید وحید قتالی والی هرات می‌گوید که هیئتی برای بررسی فوری موضوع تعیین شده است.

ادامه مطلب