صدیق صدیقی:

مصرف بودجه کد ۹۱ چیز پنهانی نیست که کسی به آن دست یافته باشد

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست‌ جمهوری در واکنش به گزارش روزنامه اطلاعات روز مبنی بر مصرف شخصی از بودجه کود ۹۱، می‌گوید ادعای این روزنامه نادرست و بودجه کود ۹۱ به صورت پوشیده به مصرف نرسیده که کسی به آن دست یافته باشد.

ادامه مطلب