شمیم کتوازی:

تاکنون ۱۷ جلسه برای صلح با طالبان در پکتیا انجام شده است

شمیم کتوازی والی پکتیا گفته، تلاش می‌شود تا جنوب ‌شرقی کشور به عنوان یک منطقه امن و محلی برای گفت‌وگوهای صلح میان گروه طالبان و حکومت افغانستان در نظر گرفته شود

ادامه مطلب