موج سوم کرونا؛ هوتل‌های عروسی تا یک هفته دیگر بسته خواهد شد

شهرداری کابل اعلام کرده است که فعالیت هوتل‌های عروسی به‌خاطر جلوگیری از گسترش موج سوم ویروس کرونا تا یک هفته‌ی دیگر متوقف خواهد شد

ادامه مطلب