دیپلمات ایرانی:

شهید سلیمانی برای صلح و ثبات در افغانستان تلاش زیادی کرد

خبرگزاری دید: معاون سفیر ایران در کابل می‌گوید که یکی از دغدغه‌های شهید جنرال سلیمانی، ایجاد صلح و ثبات در افغانستان بود.

ادامه مطلب