سید اسماعیل بلخی آغازگر مبارزه علیه استعمار بود

از چهل‌ونهمین سالروز شهادت علامه سید اسماعیل بلخی، رهبر سیاسی، شاعر و فیلسوف توان‌مند معاصر، در مزار شریف بزرگ‌داشت به عمل آمد

ادامه مطلب