شوراهای ولایتی در مورد وضعیت جنگ اطلاع رسانی نکنند

خبرگزاری دید: وحید عمر می‌گوید که برای شوراهای ولایتی مکتوب فرستاده شده و از آنان خواسته شده که در مورد سقوط ولسوالی‌های اطلاع رسانی نکنند؛ زیرا این مسئله کاملاً نظامی است و ربطی به راستای کاری شوراهای ولایتی ندارد

ادامه مطلب