شورای امنیت؛ سکوی پرتاب برای وزیر شدن

به صورت کلی شورای امنیت برنده زورآزمایی‌های میان حکومتی این روزهای افغانستان بوده است. حنیف اتمر توانسته با زیرکی از وضعیت آشفته کشور برای نزدیک‌تر شدن به رییس‌جمهور استفاده کند

ادامه مطلب