رییس جمهور غنی:

جوانان باید در سیاست خارجی سهیم شوند

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور که در مراسم افتتاح شورای عالی جوانان سخن می‌زد، گفت که جوانان باید در سیاست خارجی کشور سهیم شوند و در این زمینه به آن‌ها فرصت داده شود تا استعدادهای‌شان را بروز بدهند

ادامه مطلب