خلیلی: صلح توسط خارجی‏‌ها به دست نمی‌‏آید

محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح اعلام کرده که طرح پیشنهادی صلح حکومت افغانستان به منظور تسلیم شدن گروه طالبان نیست و صلح توسط خارجی‌‏ها به دست نمی‌‏آید

ادامه مطلب