شورای علمای شیعه:

حمله بر شیعیان به خاطر تعلق به یک مذهب فقهی است/ از روند صلح و حفظ ارزش‌ها حمایت می‌کنیم

شورای علمای شیعه افغانستان می‌گوید که حمله بر مراکز فرهنگی و عبادی شیعیان هدفمند و سیستماتیک بوده و مصداق نسل کشی است. این شورا گفت که حمله بر شیعیان به خاطر تعلق به یک مذهب فقهی صورت می‌گیرد. شورای علمای شیعه از روند صلح و حفظ ارزش‌ها نیز حمایت کرد.

ادامه مطلب