شهید سلیمانی قهرمان مبارزه با داعش بود/ نقش سلیمانی در شکست امریکا برجسته است

خبرگزاری دید: سخنرانان در همایش گرامی داشت از دومین سالروز ترور شهید قاسم سلیمانی در کابل، بر نقش او در شکست امریکا در افغانستان و قهرمانی‌اش در مبارزه با داعش در منطقه تاکید کردند.

ادامه مطلب