روند صلح؛ شکنندگی اوضاع و محاسبات اشتباه طرفین

شکی در این نیست که تحولات و تصامیم شمرده شده در ابتدای این نوشتار روند صلح کشور را دچار شکنندگی و پیچیدگی فوق‌العاده کرده است. در چنین وضعیتی هر جهت و هر طرف تلاش می‌کند تا خواسته و حرف خود را به کرسی بنشاند و در میدان بازی یارگیری کند

ادامه مطلب