مجاهد:

برای مغاره نشینان بامیان شهرک می‌سازیم/ در کمتر از شش ماه اقتصاد ما شکوفا می‌شود

خبرگزاری دید: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طا-لبان در گردهمایی بزرگ مردم اهل تشیع در کابل گفت که نخستین کار طا-لبان برای مردم هزاره، ساخت شهرک برای مغاره نشین‌های بامیان است. او همچنان تاکید کرد که اقتصاد کشور در شش ماه شکوفا می‌شود.

ادامه مطلب