شیر سیاه سنگ بازداشت شد

وزارت امور داخله کشور می‌گوید یک مجرم فراری به‌نام «شیر سیاه سنگ» که زیر پیگرد پولیس قرار داشت بازداشت شده‌ است.

ادامه مطلب