بعد از تسلط طا-لبان، نخستین محموله جلغوزه کشور وارد شانگهای شد

پس از گرفتن کنترول افغانستان از سوی طا-لبان، نخستین محموله جلغوزه افغانستان از کابل به میدان‌هوایی پودونگ شانگهای رسید

ادامه مطلب

آغاز صادرات محصول جلغوزه کشور از راه دهلیز هوایی به چین

صادرات جلغوزه کشور از طریق دهلیز هوایی به چین آغاز شد و قرار است اولین محموله جغلوزه، امروز ( سه شنبه، ۱۵ عقرب) به چین صادر شود

ادامه مطلب