به رغم شیوع کرونا، صادرات کشور به عربستان دو برابر شده است

خبرگزاری دید: مقامات در سفارت افغانستان مقیم ریاض می‌گویند که به رغم شیوع کرونا سطح صادرات کشور به عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبلش بیش از دو برابر شده است

ادامه مطلب

برای نخستین بار میوه خشک کشور به کانادا صادر می‌شود

مسئولان در وزارت زراعت، مالداری و آبیاری می‌گویند که برای نخستین بار میوه خشک کشور به ارزش ۵۰۰ هزار دالر به کشور کانادا صادر شد.

ادامه مطلب

کاهش ۱۳ درصدی صادرات پاکستان به افغانستان

بانک دولتی پاکستان گفته است که صادرات این کشور به افغانستان در سه ماهه اول سال مالی جاری ۱۳ درصد کاهش داشته است.

ادامه مطلب