سفارت امریکا: روند صدور ویزا از سر گرفته می‌شود

سفارت امریکا در کابل می‌گوید که روند صدور ویزای ویژه مهاجرت را برای شهروندان افغانستان آغاز کرده است

ادامه مطلب

امریکا صدور ویزا را به زنان آسیب پذیر افغانستان بررسی می‌کند

گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت بایدن در حال بررسی اعطای سریع ویزا به زنان آسیب پذیر افغانستان است

ادامه مطلب