همایش ملی صلح؛‌ روند صلح باید همه‌ شمول باشد

اتحادیه اروپا می‌گوید هزاران اشتراک کننده از ۳۴ ولایت در همایش ملی صلح گردهم آمدند و خواستار همه ‌شمول شدن روند صلح افغانستان شده‌اند

ادامه مطلب